Business Intelligence

FME Conjunctuurenquête

FME geeft je inzicht in de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in de technologische industrie. Vier keer per jaar publiceert FME de conjuncturele ontwikkelingen en verwachtingen in de technologische industrie. We delen deze informatie met de FME-leden, de politiek en andere stakeholders. FME analyseerde de COEN-enquête (CBS) op relevantie voor de industrie.

FME Conjunctuurenquête

De volledige analyses kun je hier downloaden.

Europese macro-economische cijfers 

FME is lid van Orgalim, de Europesee overkoepelende organisatie van brancheverenigingen in de technologische industrie. Orgalim komt elk half jaar met het Orgalim Economic Report uit. In dit rapport wordt cijfermatig een beeld geschetst van de economische ontwikkelingen in de technologische industrie in de belangrijkste dertien Europese landen. Het Orgalim-rapport geeft vooruitzichten voor het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Eens per jaar wordt ook het voorgaande jaar in de overzichten meegenomen, in het Orgalim Annual Report. Kijk voor meer informatie op de website van Orgalim.

FME geeft je inzicht

FME geeft je inzicht in de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in de technologische industrie. Vier keer per jaar publiceert FME de conjuncturele ontwikkelingen en verwachtingen in de technologische industrie. 

Meer weten?
Steven van BemmelManager Business Intelligence