Cao Metaal en Techniek

De huidige cao Metaal en Techniek is op 31 mei 2019 afgelopen. In april zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao gestart. FWT, de Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek, voert de onderhandelingen namens de werkgevers. FME is via het lidmaatschap van FWT betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe cao.

 

scan

FME cao Metaal en Techniek Updates

Ben je lid van FME, en wil je op hoogte blijven van de onderhandelingen cao Metaal en Techniek? Meld je dan aan voor de FME cao Metaal en Techniek Updates.

Blijf op de hoogte

 

Sectoren

De cao Metaal en Techniek heeft betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en het goud- en zilverbedrijf. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

Onderhandelingen

Onderhandelingen aan werkgeverszijde worden gevoerd door de Federatie Werkgeversorganisatie Techniek.

Exclusief voor FME-leden met een ledenlogin

Vakbonden bij deze onderhandelingen zijn FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.

Download cao's Metaal en Techniek 2017-2019

Exclusief voor FME-leden met een ledenlogin

De arbeidsvoorwaarden cao in de Metaal en Techniek bestaat uit vijf aparte cao’s met elk een A-gedeelte en een beperkt B-gedeelte. Het A-gedeelte van al deze cao’s is gelijk. Als binnen FME wordt gesproken over de cao Metaal en Techniek wordt in de regel de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf bedoeld (het zogenaamde ‘rode cao-boekje’).