Contractenrecht

FME ondersteunt je als FME-lid bij het opstellen en controleren van diverse contracten.

Algemene Voorwaarden

Elk bedrijf is dagelijks actief als leverancier en afnemer van producten en diensten. Daarbij moeten voortdurend afspraken worden gemaakt met contractpartners. Zaken als aansprakelijkheid, garantie, risico-overgang, eigendomsvoorbehoud en consequenties van overschrijding van de levertijd moeten dan worden vastgelegd.

Het is wel zo efficiënt om dat voor alle toekomstige transacties in één keer goed vast te leggen. Dat doe je in Algemene Voorwaarden. Er zijn diverse soorten algemene voorwaarden: verkoopvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, onderhoudsvoorwaarden en installatievoorwaarden.  Voor het gebruik van algemene voorwaarden geldt een aantal juridische spelregels die strikt moeten worden toegepast.

FME Advocaten heeft als auteur van de FME-leveringsvoorwaarden én als mede-auteur van de voor export bedoelde ORGALIM-voorwaarden alle kennis en expertise in huis om je de juiste weg te wijzen. 

FME biedt

  • Juridische ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van alle soorten voorwaarden, tegen een uurtarief van € 175,- (met uitzondering van enkele zeer specialistische onderwerpen).
  • Diverse FME- en ORGALIM-voorwaarden

Internationale contracten

Wil je een buitenlandse markt goed kunnen benaderen, dan moet je vrijwel altijd een lokale partij inzetten. Je kunt kiezen voor een agent of een distributeur. Die keuze is belangrijk, omdat er juridische en daarmee financiële consequenties aan vastzitten, vooral als de samenwerking met agent of distributeur wordt beëindigd. FME kan je juridisch ondersteunen bij het opstellen van goede contracten met deze partijen.

FME biedt

  • Juridische ondersteuning bij contracten, tegen een uurtarief van € 175,- (met uitzondering van enkele zeer specialistische onderwerpen).
  • ORGALIM-modelcontracten
  • Workshops 
Handige Juridische Publicaties

Algemene voorwaarden - Modelcontracten - Juridische brochure en handleidngen

Bekijk het overzicht van de (internationale) juridische publicaties. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op voor advies.

Bestel

Meer weten?
Lindsay HopmansAdvocaat