Duurzame Energie

FME stelt zich tot doel de export van Nederlandse duurzame technologische producten, concepten en innovaties te stimuleren. Het FME-exportplatform Cleantech Holland past in dit streven.

Een van de doelen van Cleantech Holland is het opbouwen van internationale naamsbekendheid van de Nederlandse cleantech sector in het buitenland. Ook moet de internationale samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen worden bevorderd. Het exportplatform richt zich op het geven van informatie over en doen van onderzoek naar marktkansen, ontwikkelingen, opdrachtgevers en projecten in het buitenland. Daarnaast wil het platform een sterk binnenlands netwerk opbouwen van cleantech ondernemingen en instellingen, de ontwikkeling van internationaal kansrijke concepten stimuleren, demo-projecten in binnen- en buitenland realiseren en collectieve activiteiten in binnen- en buitenland organiseren.

Cleantech Holland speelt in op de mondiale ontwikkelingen rond klimaatverandering, de groeiende vraag naar energie en de stijgende energieprijzen. Dat doet het exportplatform door het inzetten van Nederlandse cleantech-bedrijven en (kennis)instellingen in internationale markten. Er liggen voor Nederlandse bedrijven en (kennis)instellingen die zich richten op energie-efficiency en duurzame energie grote kansen in het buitenland. Cleantech Holland helpt de Nederlandse cleantech sector deze kansen te verzilveren.

FME Energy Guide

FME maakt elke twee jaar een Energy Guide met daarin profielen van Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gassector en van toeleveranciers in de duurzame-energiesector. Deze guide is online te raadplegen, maar wordt ook verspreid onder ambassades in het buitenland. Ook worden guides meegenomen op missies en naar internationale beurzen.

Cleantech Holland

Your Portal to Dutch Cleantech Solutions

De activiteiten die Cleantech Holland organiseren staan op de FME-site maar ook op een aparte site van het exportplatform. Ook kan je hier vinden hoe je partner van Cleantech Holland kan worden.

Ga naar de Cleantech Holland site