Economische Diplomatie

Een goed functionerend postennetwerk is van groot belang voor bedrijven die in het buitenland actief zijn. De kennis van de diplomaten op de posten over het Nederlandse bedrijfsleven is vaak beperkt en niet altijd actueel. Dat staat goede handelsbevordering in de weg.

Inzet FME

FME wil de diplomaten op de economische posten doordringen van het belang van de maakindustrie en hen structureel voorzien van relevante informatie over de sector. FME positioneert zich als hét aanspreekpunt voor de Nederlandse technologische industrie. Een goed functionerend postennetwerk is immers cruciaal om de economische belangen van de technologische industrie in het buitenland te kunnen behartigen en de sector goed te positioneren. Betere informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie tussen bedrijfsleven en Nederlandse posten is daarom essentieel. Daarnaast vindt FME dat bezuinigingen niet mogen leiden tot het ‘blind’ sluiten van posten. Een brede Nederlandse vertegenwoordiging in de wereld is noodzaak! In overleg met het bedrijfsleven moet worden besproken waar nieuwe posten moeten worden geopend en welke posten kunnen worden gesloten of samengevoegd.