Economische en Handelsmissies

Er wordt veel gereisd door de (de)centrale overheid en het bedrijfsleven. Dat is nuttig en noodzakelijk gezien de open handelsrelatie die Nederland heeft. Er moet wel onderscheid worden gemaakt tussen economische missies onder de leiding van bewindspersonen en handelsmissies die zijn geïnitieerd en uitgevoerd door het bedrijfsleven. Deze soorten missies zijn complementair en een goede afstemming is cruciaal.

 

Inzet FME

FME pleit bij economische en handelsmissies voor een goed afgestemde reisagenda en taakverdeling tussen overheid en de diverse partners op het gebied van internationaal ondernemen. Deze agenda moet vraaggestuurd zijn en oog hebben voor de handelsbelangen van zowel individuele Nederlandse (mkb-) bedrijven als van clusters van bedrijven en sectoren. Daarbij moet de overheid zorgen dat het niet oneerlijk concurreert met private initiatieven.

Afstemming economische en handelsmissies

Over goede afstemming tussen de verschillende missies wordt al jaren gepraat. Via verschillende gremia (onder andere Dutch Trade Board) worden pogingen gedaan om tot een heldere strategische reisagenda te komen. De afstemming is tot op heden echter onvoldoende omdat de informatie over voorgenomen missies vaak niet, of te laat, beschikbaar komt voor het bedrijfsleven. Daarnaast blijft de reisagenda van de bewindspersonen te lang te weinig concreet. Zo ontbreekt vaak detailinformatie over de exacte data of sectoren. Dat kan en dat moet anders.