Economische sancties tegen Rusland

De EU heeft na de gebeurtenissen in Oekraïne, in de zomer van 2014, sancties ingesteld tegen Rusland. Deze sancties zijn in december 2014 uitgebreid en het is niet ondenkbaar dat er in de loop van dit jaar opnieuw tot uitbreiding van sancties wordt besloten. Dit hangt af van de lopende vredesonderhandelingen. FME informeert regelmatig over de ontwikkelingen en roept je op om het ons te melden als jouw bedrijf door de sancties of bij het aanvragen van exportvergunningen problemen ervaart.

download

Handboek Rusland

Zaken doen met Rusland, omgaan met sancties

Download

De EU-sancties maken het voor Russische banken die voor minimaal 50 procent in handen zijn van de Russische staat, onmogelijk om geld op te halen op de Europese financiële markt. Ook is er een Europees verbod ingesteld op export naar Rusland van strategische goederen (militaire goederen en dual-use goederen) en technologie voor het winnen van olie. Deze sancties worden elke drie maanden geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Zakendoen met Rusland voor niet-strategische producten, voor technologie die niet is bestemd voor het winnen van olie en zakendoen met personen, banken en bedrijven die niet op de lijst staan, is op dit moment nog wél toegestaan.

Belangrijk in de huidige situatie is dat de financiële sancties zich beperken tot de kapitaalmarkt en dus geen effect hebben op de betaalmarkt. Dit houdt in dat betalingen, handelskredieten, letters of credit etc. gewoon doorgang kunnen vinden. De sancties mogen in eerste instantie dus ook geen effect hebben op het verkrijgen van exportkredietverzekeringen, anders dan dat het risico voor de verzekeraar hoger wordt – en dus de premies kunnen gaan stijgen – of dat bepaalde personen niet kunnen worden verzekerd.

download

Details Economische Sancties Rusland

Meer informatie, bronnen en praktische contacten staan in het document dat FME voor je heeft opgesteld.

Download

De sancties hebben de volgende effecten:

  • Grote vertraging bij de aanvraag van exportvergunningen, zowel voor Rusland als voor andere landen
  • Het gaat economisch slecht met Rusland, dat werkt een negatieve spiraal in de hand, want zo wordt de Russische markt steeds minder aantrekkelijk
  • Bedrijven stellen hun investeringen in de Russische markt uit of richten zich op andere markten
  • Ook de export van producten die wél aan Rusland mogen worden geleverd wordt lastiger (strengere douane en lokale handhaving)
  • Een negatief sentiment in Rusland rond Europese producten heeft invloed op de vraag. Tenzij zij onze technologie echt nodig hebben, zal de vraag naar onze producten afnemen
  • Het verkrijgen van financiering voor zakendoen met Rusland en het ontvangen van betalingen vanuit Rusland en Oekraïne is lastiger geworden