Europees sociaal recht

FME is aangesloten bij CEEMET, de Europese werkgeversorganisatie die 200.000 bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie vertegenwoordigt. Gezamenlijk bieden zij werk aan ongeveer 35 miljoen mensen en vormen ze de grootste industriële sector in Europa, zowel in termen van werkgelegenheid als toegevoegde waarde. Ze zijn van vitaal belang bij het aansturen en veiligstellen van Europa's (toekomstige) welvaart.

Het lidmaatschap van CEEMET biedt FME naast Europese lobby en sociale dialoog met de Europese vakbond IndustriAll ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitgebreid netwerk van Europese zusterorganisaties, die elkaar op hoogte houdt van voor de sector relevante ontwikkelingen op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en sociaal recht.

In de ‘Basic Documentation’ zijn relevante arbeidsvoorwaardelijke regelingen en voor de sector relevante EU - wetgeving per onderwerp en per lidstaat kort samengevat. De Basic Documentation is voor het laatst bijgewerkt in december 2014 en wordt eens per twee jaar ‘ververst’. Basic Documentation Volume I en II zijn exclusief voor FME-leden beschikbaar. Hiervoor heb je een login nodig. Heb je deze nog niet aangevraagd, regel dit dan online.

Exclusief voor FME-leden

CEEMET is een erkend overlegorgaan en gesprekspartner van de Europese instellingen en andere belanghebbenden.