Europese Regelgeving

Europese productregelgeving is in toenemende mate bepalend voor het verbreden van onze afzetmarkten, het creëren van een gelijk speelveld in Europa en daarmee succes van onze lidbedrijven.

Europese richtlijnen en verordeningen bepalen in belangrijke mate de eisen waaraan technische producten moeten voldoen. Regelmatig vinden aanpassingen plaats van bestaande verordeningen of wordt nieuwe regelgeving ontwikkeld, inclusief een set van bijbehorende Europese geharmoniseerde normen. Daarnaast speelt de handhaving op Europees niveau en belangrijke rol om zeker te stellen dat producten van derde landen ook aan de eisen voldoen die binnen Europa gelden.

Neem op deze pagina kennis van een aantal ontwikkelingen en leg vraagstukken voor die tevens medebepalend kunnen zijn voor de positiebepaling van FME.

Dossiers

  • Ecodesign
  • Radio Equipment
  • IoT
  • Cybersecurity
  • Circulaire Economie
  • Market Serveillance
  • Accesibility for all
  • CPR
  • Normalisatie / Certificatie

 

Laatste nieuws