Exportcontrole en Sanctiebeleid

De wetgeving, controlelijsten en vergunningsaanvragen rond het exporteren van goederen vormen een complex geheel. Tegelijkertijd kan het niet voldoen aan de regelgeving verregaande consequenties hebben. De technologische industrie produceert een veelheid aan hoogwaardige producten, waaronder (onderdelen van) zogeheten strategische goederen.

Voor die categorie gelden extra regels. Export kan ook nog eens worden belemmerd door (internationale) sancties die tegen bepaalde landen zijn afgekondigd. Ben jij je bewust van de consequenties waarmee je mogelijk wordt geconfronteerd als je je niet volledig aan deze complexe regelgeving houdt?

event

Exportcontrole en sanctiebeleid

Exportcontrole: wat is het en hoe kun je het werkbaar implementeren binnen je organisatie. Lees meer

Direct aanmelden
€ 359 € 659

Inzet FME

FME pleit op het gebied van Exportcontrole en Sanctiebeleid voor eerlijker, duidelijker en minimaal belastende wet- en regelgeving voor bedrijven. Wij knokken voor een gelijk speelveld voor bedrijven wereldwijd, om te beginnen in Europa. Er moet voor alle lidstaten eenduidige wet- en regelgeving komen vanuit de EU, die geen ruimte laat voor interpretatieverschillen. Het kan niet zo zijn dat jouw (Nederlandse) bedrijf bepaalde technologie niet mag exporteren terwijl een concurrent in een ander EU-land wél een vergunning krijgt, op basis van dezelfde EU-wetgeving. Ook moet de Europese Unie ervoor zorgen dat regelgeving uitsluitend gericht is op het veiligheidsbelang en niet wordt misbruikt ten behoeve van handelspolitieke belangen van individuele landen.