Exportfinanciering en -kredietverzekering

Het verkrijgen van goede financiering voor internationale transacties is voor kleinere en middelgrote bedrijven niet eenvoudig. Vooral bedrijven die kapitaalgoederen exporteren en dus een grote financieringsbehoefte hebben lopen tegen forse barrières op. Bovendien zien bedrijven in de technologische industrie vaak kansen in (opkomende) markten en daar ligt het risicoprofiel een stuk hoger, wat financiering of verzekering niet altijd mogelijk maakt.

 

Inzet FME

FME maakt zich sterk voor een toegankelijke en internationaal concurrerende exportfinanciering voor bedrijven in de technologische industrie. Met een exportkredietverzekering, gegarandeerd vanuit de staat, die als ‘best-of-class’ wordt beoordeeld, en de daaruit voortvloeiende concurrentievoordelen voor Nederlandse bedrijven. 

Belangrijkste vragen

FME brengt in kaart wat de belangrijkste problemen zijn en aan welke informatie over financiering FME-leden behoefte hebben. Wij hebben brede kennis in huis over financiering in de private markt van internationale transacties. Met eenvoudige vragen kun je terecht bij de FME Servicedesk (eerstelijns hulp), die worden vrijwel direct beantwoord. Waar nodig word je in contact gebracht met ons uitgebreide netwerk van specialisten.

 

Ondersteuning bij financiering

Onderstaande websites bieden je meer informatie over exporteren, internationaal uitbreiden en internationale financiering.

Internationaal Ondernemen.nl RVO.nl

Meer weten?
Ruben DubelaarManager Internationaal Ondernemen