Flexdienst

FME helpt je bij het vinden van goed en flexibel personeel.

Als ondernemer moet je steeds sneller inspelen op conjuncturele ontwikkelingen om je (internationale) concurrentiepositie veilig te stellen. Personeel blijft daarbij de kritische succesfactor. Een flexibele schil is dan een goed instrument. Voor administratief, productie- en logistiek personeel is de keuze voor een uitzendbureau lastig. En wat is nou een goede deal? De FME Flexdienst heeft contracten gesloten met uitzendbureaus en een payrollspecialist en helpt je zo bij het vinden van kwalitatief goed en flexibel personeel.

FME heeft raamovereenkomsten gesloten waar je als FME-lid gebruik van kan maken. Deze contracten kenmerken zich door de voorwaarden die doorgaans alleen zijn voorbehouden aan heel grote inleners. Deze gunstige voorwaarden zijn nu bereikbaar voor elk FME-lidbedrijf. Je hoeft niet zelf te onderhandelen. Alle overeenkomsten zijn klaar voor gebruik. Het enige dat je hoeft te doen is een van de gecontracteerde bureaus te bellen en een aansluitovereenkomst te tekenen.
 

Waarom de FME Flexdienst?

  • Advies bij het inrichten en optimaliseren van de flexibele schil
  • Scherpe en transparante tarieven (gemiddelde besparing van 7%)
  • Betere uitgangspositie bij onderhandelingen met huidige leveranciers
  • Kosteloze overname medewerkers na 520 uur (flexgroep 1)
  • Secundaire voordelen: gratis managementrapportages, PBM's voor rekening uitzendbureau, lager bedrijfstarief voor overwerk, betere betalingstermijnen etc.

Flexgroep

Contract met*

Flexgroep 1:
Deze groep bestaat uit administratieve, productie, logistieke
en licht technische functies voor uitzendkrachten en gedetacheerden
(tot en met mbo-niveau)

Adecco Group Nederland
Luba
Holland Payroll

Flexgroep 2:
Deze groep bestaat uit specifieke hbo/wo-functies
in het ondersteunende proces (staffuncties, HR,
facilitair etc.)

Flexgroep 4:
Deze groep bestaat uit specialistische (meest
technisch georiënteerde) functies in het primaire proces
(op mbo+/hbo en wo-niveau)

Ajilon
Nova Engineering
Targos
Tjellens
Qualified People
Holland Payroll