FME Conjunctuurenquête

FME geeft je inzicht in de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in de technologische industrie. Vier keer per jaar publiceert FME de conjuncturele ontwikkelingen en verwachtingen in de technologische industrie. We delen deze informatie met de FME-leden, de politiek en andere stakeholders.

enquete

FME Ondernemersonderzoek 2017

Doe ook mee en maak kans op een dinerbon.

Ja ik doe mee

FME Conjunctuurenquête Q2 - 2017

FME analyseerde de COEN-enquête (CBS) die op 18 mei 2017 werd gepubliceerd, op relevantie voor de technologische industrie. De volledige analyse kun je hier downloaden.

Bekijk de conjunctuurenquête op volledig scherm

Europese macro-economische cijfers 

FME is lid van Orgalime, de Europesee overkoepelende organisatie van brancheverenigingen in de technologische industrie. Orgalime komt elk half jaar met het Orgalime Economic Report uit. In dit rapport wordt cijfermatig een beeld geschetst van de economische ontwikkelingen in de technologische industrie in de belangrijkste dertien Europese landen. Het Orgalime-rapport geeft vooruitzichten voor het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Eens per jaar wordt ook het voorgaande jaar in de overzichten meegenomen, in het Orgalime Annual Report. Kijk voor meer informatie op de website van Orgalime.

Lees ook

Meer weten?
Steven van BemmelManager Business Intelligence