Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Raadpleeg hieronder de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan online of bel ons. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar.

FME Serviceteam. Het antwoord op elke vraag.
T 088 400 8 400 E fmeserviceteam@fme.nl

Alcoholverslaafde werknemer
Hoe behoort een werkgever om te gaan met een werknemer die verslaafd is aan bijv. alcohol?
Uitkering arbeidsongeschiktheid
Wat is de uitkering bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid in de cao Metalektro?
Loon zieke op vakantie
Hoe is de loondoorbetaling geregeld tijdens de vakantie van een (geheel of gedeeltelijke) arbeidsongeschikte werknemer?
Doktersbezoek
Moet de werkgever doktersbezoek onder werktijd toestaan en doorbetalen?
Info van zieke werknemer
Welke informatie mag je van zieke werknemers verlangen?
Onterechte ziekmelding
Een werknemer wilde vandaag verlof nemen, maar zijn saldo liet dat niet toe en het verlof is daarom geweigerd. Daarna heeft de werknemer zich ziek gemeld. Kan ik de vermoedelijk onterechte ziekmelding weigeren?
Loonaanvulling zieke oproepkracht
Heeft een werknemer met een nulurencontract recht op loonaanvulling bij ziekte en zo ja, op hoeveel?
Loonsanctie
Hoeveel loonaanvulling is in het derde ziektejaar verschuldigd als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt?
Nieuwe loonaanvullingsperiode
Leidt herhaaldelijk ziekteverzuim tot een nieuwe loonaanvullingsperiode van minimaal 104 weken?
Ziek door operatie
Moet de werkgever loonaanvulling bij ziekte betalen als de werknemer een niet medisch noodzakelijke operatie ondergaat, zoals sterilisatie of ogen laseren?
Regresrecht
Mogen de kosten die een werkgever maakt voor een zieke werknemer worden verhaald op de veroorzaker?
Nieuw bedongen arbeid
Wanneer wordt passende arbeid voor een arbeidsongeschikte werknemer als nieuw bedongen arbeid gezien?
Tijdspad re-integratie
Wat is het tijdpad bij re-integratie van een zieke werknemer?
Weigering re-integratie
Wat kan een werkgever doen tegen een werknemer die weigert mee te werken aan re-integratie?
Loon opschorten of stopzetten
Wat is het verschil tussen het loon opschorten en loon stopzetten van een arbeidsongeschikte werknemer?
Second Opinion
Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?
Vraag niet beantwoord?
FME Serviceteam. Het antwoord op elke vraag. T 088 400 8 400