Loonsanctie

Hoeveel loonaanvulling is in het derde ziektejaar verschuldigd als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt?

Exclusief voor leden!