Arbeidsrecht en arbeidsovereenkomst

Raadpleeg hieronder de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan online of bel ons. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar.

FME Serviceteam. Het antwoord op elke vraag.
T 088 400 8 400 E fmeserviceteam@fme.nl

Collegiale in- en uitlening
Waar moet je allemaal rekening mee houden bij collegiale inlening/uitlening?
Payroll onder de WAB
Wanneer is er sprake van payrolling?
Oproepkrachten vaste uren aanbieden
Wanneer moet ik een medewerker met een oproepcontract vaste uren aanbieden?
Sanctiebeleid
Heeft een werkgever een sanctiebeleid nodig om te kunnen optreden?
Uitzendkrachten
Aan welke formaliteiten moeten worden voldaan bij de gebruikmaking van uitzendkrachten?
Soorten oproepcontracten
Welk oproepcontract past het best bij jouw bedrijf?
Maximum aantal arbeidsovereenkomsten
Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen maximaal worden afgesloten?
Arbeidsovereenkomst voor project
Is het mogelijk om de duur van een arbeidsovereenkomst te koppelen aan een project?
Werkgeversverklaring hypotheek
Kunnen aan een werkgeversverklaring voor een hypotheek arbeidsrechtelijke consequenties zitten?
Boete snelheidsovertreding
Mag de werkgever een boete voor overschrijding van de maximumsnelheid met een leaseauto op de betreffende medewerker verhalen?
Kledingvoorschriften
Mag de werkgever kledingvoorschriften invoeren?
Digitale loonstrook
Mag de werkgever voortaan een digitale in plaats van een papieren loonstrook verstrekken?
Zwangere medewerker
Mag een zwangere medewerker onder werktijd doorbetaald naar de verloskundige gaan?
Getuigschrift
Moet de werkgever in het getuigschrift ook iets noemen over disfunctioneren of over een aangepaste functie wegens ziekte?
Buitenlandse dienstplicht
Moet de werkgever meewerken als een medewerker wordt opgeroepen voor (buitenlandse) dienstplicht?
Stage-overeenkomst
Is een stage-overeenkomst te beschouwen als een arbeidsovereenkomst?
Tussentijds opzegbeding
Wanneer is een tussentijds opzegbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te raden?
Aanzegtermijn
We gaan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten. Moet de aanzegtermijn hierin worden opgenomen?
Vereisten concurrentiebeding
Welke regels gelden voor een concurrentiebeding?
Aanzegverplichting bij verlenging
Geldt de aanzegverplichting ook als een tijdelijk contract wordt verlengd?
Proeftijd na uitzendperiode?
Mogen wij met een voormalige uitzendkracht in de arbeidsovereenkomst een proeftijd afspreken?
Bepaalde tijd met relatiebeding?
In tijdelijke arbeidsovereenkomsten is een standaard concurrentiebepaling in principe niet toegestaan. Mag een standaard relatiebeding nog wel?
Twee werkgevers
Mijn nieuwe medewerker kan eerder beginnen als hij vakantiedagen opneemt bij zijn oude werkgever. Wat zijn de risico’s in de periode dat hij 2 werkgevers heeft?
Aanzegverplichting leerlingen
Geldt de aanzegverplichting ook bij leer-arbeidsovereenkomsten?
Vormvereiste aanzegverplichting
Hoe voldoe ik aan de schriftelijke aanzegverplichting bij contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer?
AOW-gerechtigde medewerker
Wat zijn de voordelen van het in dienst nemen of houden van een (bijna) AOW-gerechtigde medewerker?
Slapend dienstverband en transitievergoeding
Moet ik mijn arbeidsongeschikte medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan?
Recht op thuiswerken?
Mijn medewerker wil een aantal uur per week thuis werken. Mag ik dat weigeren?
Stilzwijgende verlenging
Als een medewerker na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijft doorwerken, is er dan automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan?
Boete inhouden op loon
Kan een werkgever op het loon van de werknemer een boete inhouden vanwege overtreding van de regels?
Woon-werk verkeer problemen
Mogen medewerkers thuis blijven als het reizen bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld door een NS staking of door sneeuwval?
Vraag niet beantwoord?
FME Serviceteam. Het antwoord op elke vraag. T 088 400 8 400