Digitale handtekening

Wanneer heeft een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening?

Exclusief voor leden!