Fusies en Reorganisaties

Organisaties zijn voortdurend in beweging en in verandering. Je ontkomt er niet aan hierop in te spelen. Een reorganisatie kan hierbij noodzakelijk zijn. Het kan gaan om een strategische herstructurering, een sanering, een bedrijfsverplaatsing of bedrijfssluiting. Hoe bereik je als management dat deze veranderingsprocessen adequaat verlopen?

In de rubriek Aan het woord vertelt FME-bedrijfsadviseur Bert Haan meer over wat je moet weten als er grote veranderingen - bijvoorbeeld als gevolg van een fusie - in je bedrijf zijn doorgevoerd. 

Veranderingen in jouw bedrijf, wat nu? 

Reorganisaties en fusies zijn vaak complexe trajecten waarbij tal van aspecten van organisatorische, veranderkundige, juridische, arbeidsvoorwaardelijke en proces-technische aard een rol spelen.

Al tijdens de voorbereiding kunnen wij je ondersteunen met het opstellen van een businessplan en het in kaart brengen van de diverse scenario’s. Naast het omzeilen van juridische valkuilen ondersteunen wij je bij het creëren van draagvlak onder stakeholders en het ontwerp van een nieuwe slagvaardige organisatie. Onze focus hierbij is de continuïteit en groei van uw organisatie.

Waarom FME?

  • Vertrouwd partner
  • Jarenlange ervaring in de technologische industrie
  • Gestructureerde multi-competence aanpak en begeleiding
  • Benchmark en databank met sociale plannen technologische industrie
  • Uitgebreide ervaring met internationaal management
  • Contacten met externe partijen zoals vakbonden
  • Juridische kennis in huis