Arbeidsverhoudingen

Om ondernemingsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn goede arbeidsverhoudingen in de organisatie cruciaal.

In een snel veranderende wereld is vernieuwing van de werkrelaties in je bedrijf vaak noodzakelijk. In het speelveld van medewerkers, managers, OR en vakorganisaties gaat het om het creëren van draagvlak, het voorkomen en oplossen van conflicten.

FME kan je in dit krachtenveld adviseren en faciliteren. Ook kunnen we een verbindende rol voor je organisatie vervullen.

Denk hierbij aan:

  • Modernisering arbeidsverhoudingen
  • Medezeggenschap
  • Effectieve dialoog
  • Conflictmanagement
  • Mediation