Building business

Veertig procent van de omzet van FME-leden is gerelateerd aan de bouw. Het gaat hierbij om metalen bouwproducten en om installatietechniek. Met hun producten en diensten zorgen onze leden voor energiezuinige, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen.

BIM3 200.jpgEen van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in de bouw is het realiseren van energieneutrale gebouwen. Technologie speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. De ambitie tot versnelde verduurzaming dwingt de spelers in de bouwketen in een vroeg stadium samen te werken. Tot voor kort begon een bouwproject met het ontwerp van een architect, waarna iedere speler op zijn beurt achtereenvolgens werk leverde. Momenteel is er een duidelijke wens om vanaf het begin van een project zoveel mogelijk betrokkenen samen te brengen om tot een geïntegreerd plan te komen. Het Bouw Informatie Model (BIM) is daarbij een handig hulpmiddel voor een goede aansluiting. 

Het FME Cluster Gebouwde Omgeving

De inzet van technologie is onontkoombaar om de doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid te halen. Binnen FME zijn ruim 25 branches actief als technologieleverancier in de bouw, die in de vorm van een klankbordgroep zijn vertegenwoordigd in het cluster. Het aangaan van strategische allianties is er op gericht om eerder in het bouwproces betrokken te raken, meer toegevoegde waarde te leveren aan de bouwsector en de verdienkracht van onze leden te vergroten.

Wat doet FME voor jou?

Actieve deelname aan het cluster biedt je een aantal voordelen:

  • Toegang tot een uitgebreid ondernemersnetwerk
  • Inzage in relevante en unieke marktanalyses
  • Deelname aan ketenbrede evenementen: kom makkelijk in contact met je klanten, leveranciers én met mogelijke partners
  • Meer invloed op onze lobbyactiviteiten richting regionale, nationale en internationale overheden

De thema’s die het cluster oppakt zijn ketenbreed, zodat het gehele ecosysteem van bedrijven kan profiteren van de kansen die ontstaan.

  • BIM
  • Versnelde verduurzaming
  • Smart buildings
Gebouwde Omgeving
FME-branches

in het FME Cluster Gebouwde Omgeving

In het FME Cluster Gebouwde Omgeving werken we nauw samen met FME-branches van technologieleveranciers in de bouw. Hierdoor kan er snel geschakeld worden, hebben we meer en eerder invloed in de gehele keten en kunnen we gezamenlijk grote projecten oppakken door gebruik te maken van onder andere elkaars sterktes, kennis en netwerken. Bovendien kunnen we zo meer toegevoegde waarde leveren aan de bouwsector en de verdienkracht van onze leden vergroten, kwaliteit vergroten en innovaties versnellen.

Bekijk het overzicht

Meer weten?
Rik van BerkelClustermanager Gebouwde Omgeving