Handelspolitiek

Een wereldmarkt met steeds minder grenzen biedt mogelijkheden voor bedrijven. Maar een open en eerlijke wereldhandel komt pas in de buurt als handelsbarrières worden aangepakt en de spelregels voor bedrijven in elk land hetzelfde zijn.

Inzet FME

FME knokt voor een proactief overheidsbeleid en voor een level playing field, zodat Nederlandse bedrijven eerlijk kunnen concurreren met bedrijven in andere (Europese) landen. Daarbij zien wij graag een actievere en meer zichtbare rol voor het Meldpunt Handelsbelemmeringen. De overheid moet creatief omgaan met de mogelijkheden die Brussel biedt bij het opheffen van barrières en moet kijken naar best practices in omringende landen. Verder vindt FME dat het Nederlandse bedrijfsleven vroegtijdig moet worden betrokken bij onderhandelingen over handelsakkoorden en dat het onderhandelingsproces transparant moet zijn. Daarom verzamelen wij structureel voorbeelden van handelsbarrières en voorbeelden uit de praktijk waarin een level playing field ontbreekt, zowel binnen de EU als wereldwijd. Deze voorbeelden worden besproken met de Nederlandse overheid, bij VNO-NCW en in Brussel bij de EU en de Europese koepelorganisatie (Orgalime).

Meldpunt Handelsbelemmeringen

Meld oneerlijke concurrentie in het buitenland

Heb je te maken met oneerlijke concurrentie op een buitenlandse markt? Denk aan illegale staatssteun aan buitenlandse bedrijven, protectionisme of discriminatie bij een aanbesteding. Je kunt met dit soort zaken terecht bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ga naar het meldpunt

Meer weten?
Ruben DubelaarManager Internationaal Ondernemen