Heb jij een stageplaats voor een mbo-docent?

Zet je deur open voor een docent uit het mbo die bij jou onderneming stage wil lopen. FME en haar regiobesturen zorgen samen voor een goede matchmaking tussen mbo-docenten en onderneming.

liggend_Smart_Industry_013_0.jpgFME heeft zich ten doel gesteld om 100 stageplaatsen voor mbo-docenten in het bedrijfsleven te realiseren in de periode 2016-2017. We vragen ondernemingen in de technologische industrie hun deuren open te zetten voor mbo-docenten.

Geef docenten een kijkje in jouw keuken zodat hij/zij kennis kan nemen van de praktijk en de innovaties in de technologische industrie. Deze kennis en ervaring neemt de docent mee terug naar school. Zo krijgen studenten - jouw medewerkers van de toekomst - 'the best of both worlds' mee. Scholen en bedrijven werken samen, dat is waar FME voor gaat.

Hoe werkt het?

  1. Meld je aan via mbodocentstage@fme.nl en vermeld daarbij ook de gegevens van de contactpersoon.
  2. FME (regiobestuurder) neemt contact met je op als een docent belangstelling heeft voor een stage in jouw bedrijf
  3. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de docent
  4. Leg afspraken vast met de school en de docent
  5. Begeleid de docent in de stage

De eerste 50 docenten die zich aanmelden, krijgen in het najaar van 2016  gelegenheid om stage te gaan lopen. De volgende 50 docenten zijn in het voorjaar van 2017 gepland.

Vraag de school e/o docent om een opleidings-/onderzoekplan met leerdoelen. Plan de stage en leg afspraken over de periode en de inhoud vast.  Een docentstage duurt minimaal drie dagen. 

We vragen je om mee te werken aan de evaluatie (monitoring) van het project 100 mbo docentstages. De uitkomst van het project leidt in 2017 tot registratie van de docentstage in het lerarenregister. De docent ontvangt hiervoor een certificaat van de stage.

docentstage mbo | een kijkje in jouw 'smart' keuken