Hulp en Handel

Een goed ontwikkelde private sector is cruciaal voor duurzame groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. De Nederlandse technologische industrie heeft de kennis en de producten die ontwikkelingslanden verder helpen op het pad van economische ontwikkeling.

De Nederlandse technologische industrie moet doelgericht en meerjarig worden ingeschakeld ten behoeve van lokale marktontwikkeling en internationale samenwerking. Daar maakt FME zich hard voor.

Inzet FME

FME pleit voor een overheidsbeleid en -instrumentarium dat is toegespitst op ontwikkeling van de private sector en van economische zelfredzaamheid, waarbij er een duidelijke overgang plaatsvindt van ontwikkelingssamenwerking naar een volwaardige economische relatie. Dat betekent meer budget voor de positionering van de Nederlandse technologische industrie in ontwikkelingslanden, waarmee de integratie van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid naar regulier exportbeleid wordt verstevigd. Bij de invulling van het instrumentarium moet goed gekeken worden naar effectieve instrumenten die andere EU-landen gebruiken voor ontwikkeling van de private sector en naar de wijze waarop die wordt gefinancierd.

Meer weten?
Ruben DubelaarManager Internationaal Ondernemen