Innovatie

Je kunt alleen succesvol ondernemen als je innoveert. FME helpt je daarbij, op vele terreinen. In onze clusters Gebouwde Omgeving, Agri & Food, Zorg en Energy leggen we gericht verbindingen tussen bedrijven, kenniscentra, klanten en financiers om ketenbrede oplossingen voor marktvragen te vinden. Daarbij zet FME in op structurele verbetering van subsidieregelingen en het zoeken naar alternatieve financieringskanalen.