Uitgelicht

FME Subsidiekalender

 
Welke actuele subsidies kun je benutten?
Investeren in R&D is noodzakelijk, maar wat zijn de fiscale subsidiemogelijkheden? Helpen innovatiekredieten je verder? Welke regionale of Europese subsidies kunnen worden aangesproken? Hoe ga je om met het combineren van subsidies? Welke zijn het meest geschikt voor je bedrijf? FME helpt je op weg.
CO2-reductie industrie
De nieuwe subsidieregeling 'Beleidsexperiment CO2-reductie industrie' is in mei opengesteld. Met deze regeling worden - eenmalig - pilot- en demonstratieprojecten gestimuleerd.
MIT
MIT-regeling open | R&D-samenwerking (tender): 11 juni tot en met 10 september 2019
ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018
De openstelling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018 komt eraan: van 25 tot en met 29 juni kan deze worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro per aanvrager.
DHI
Met deze regeling ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse bedrijven die actief zijn in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden.
Horizon 2020 mkb-instrument
Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld.
Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet stimuleert de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.
Subsidie ZUID NL
Ondernemers uit Zuid-Nederland kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten.
Innovatiebox
Samen met de WBSO is de innovatiebox een belangrijke regeling voor de maakindustrie. Onder internationale druk is deze regeling vanaf 2017 gewijzigd.
Demonstratie Energie Innovatie
De DEI-regeling is bedoeld voor bedrijven die het risico nemen om een innovatieve ontwikkeling op grote schaal te demonstreren.
Subsidiecall Fieldlabs Zuid-Holland
Deze subsidiecall Fieldlab Zuid-Holland richt zich op fieldlabs die een bijdrage leveren aan de digitalisering en verduurzaming van de regionale economie.
Smart Industry Fieldlab
Het ministerie van EZ ondersteunt de uitvoering van de Actieagenda Smart Indsutry met 14,55 miljoen euro, voor activiteiten binnen Smart Industry Fieldlabs.
KEI Noord-Nederland
Voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvang je subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten.
IPC | IPC Zuid-Holland
Samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren kunnen tussen 21 september en 5 oktober subsidie aanvragen via de IPC
EFRO | OP Oost
Het doel van OP Oost is dat bedrijven in Gelderland en Overijssel meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. De twee thema's zijn innovatie en een koolstofarme economie.
Call HTSM
De call HTSM is gericht op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen in Nederland.
Subsidie Duurzame Scheepvaart
De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren.
Energie- en Milieutechnologie
EFRO | Op Oost - Bedoeld voor bedrijven uit Gelderland en Overijssel die actief zijn in de sector Energie- en Milieutechnologie en die bezig zijn met duurzame innovaties.
DIGIPRO en IPRO-N
Ben je als mkb-bedrijf bezig met productontwikkeling, IT-engineering of technische installaties engineering? Dan zijn de relatief onbekende DIGIPRO en IPRO-N subsidieregelingen mogelijk van toepassing op je bedrijf.
Eurostars
Eurostars helpt het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkelingen uit te voeren. Het totale budget is ruim 1,1 miljard euro (2014-2020).
WBSO
Wil jij weten of je de volledige potentie van de WBSO benut en of de hieraan verbonden kosten kunnen worden beperkt? Doe dan de FME WBSO Check 2019.
Waterstofregeling
Werk je aan energie-oplossingen met waterstof als energiedrager? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof.
FME Funding en Finance

Het beste advies over je optimale financieringsportfolio

Dankzij FME kun je het maximale uit financierings- en subsidieregelingen halen voor innovatie, groei, energie en duurzaamheidsplannen van je bedrijf.

Neem contact met ons op Lees meer over onze dienstverlening