DHI: tot 200K subsidie voor betreden buitenlandse markten

Per 15 januari 2019 kun je een aanvraag indienen voor DHI. In tegenstelling tot voorheen toen deze subsidie via een tender ging, geldt nu dat je op elk moment een aanvraag in kunt dienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, totdat het budget op is. De adviseurs van FME Funding en Finance kunnen je helpen met een succesvolle aanvraag.

Deze subsidie is bestemd voor mkb-bedrijven die met hun product een nieuwe buitenlandse markt willen betreden, willen investeren in een onderneming of mogelijke afnemers willen overtuigen van hun technologie. 

De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies en 200.000 euro voor demonstratieprojecten. Het is een laagdrempelig instrument dat jou helpt je internationale ambities waar te maken en geldt zowel voor individuele bedrijven als voor allianties/consortia.

Naast een succesvolle DHI-aanvraag kunnen we je ook helpen bij eventuele volgende fases in de doorontwikkeling en opschaling van hun grensoverschrijdende projecten. Bijvoorbeeld met het vinden van additionele financieringsmogelijkheden, het betrekken van mogelijke partners of het geven van advies over verdere opschalingsmogelijkheden en strategieën. 

Soort bedrijf

Nederlands mkb-bedrijf volgens de mkb-definitie:

 • < 250 FTE en
 • < 50 Mio omzet of
 • < 43 Mio balanstotaal
 • Niet meer dan 25% eigendom van grootbedrijf, anders (gedeeltelijke) consolidatie van FTE’s

Soort internationale ambitie

 • Exportpotentieel: minimaal 10x de aangevraagde DHI-subsidie
 • Voor bijna alle landen (ontwikkelingslanden, opkomende economieën en ontwikkelde landen)

Drie opties:

 1. De onderneming ontwikkelt voor haar buitenlandse klant een project en moet daarbij aantonen dat de investering in Nederlandse technologie haalbaar is (de haalbaarheidsstudie).
 2. De onderneming is voornemens internationaal te investeren maar moet nog onderzoek doen naar de technische en commerciële haalbaarheid van deze investering (de investeringsvoorbereiding-studie).
 3. De onderneming wil een nieuwe technologie, product of dienst over de grens aanbieden, maar moet demonstreren dat de nieuwe propositie toegevoegde waarde heeft in lokale omstandigheden (het demonstratieproject).

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met FME Funding en Finance, E advies@fme.nl.

Advies nodig?

Betreed je ook buitenlandse markt? Heb je een project of vraag? Neem contact op met FME, we kunnen je helpen met:

 • het opstellen van de subsidieaanvraag (betaald advies)
 • het uitvoeren van een deel van benodigd onderzoek en analyse voor een haalbaarheidsstudie (zowel technisch als financieel) en een businessplan. Daarbij is het uurtarief maximaal voor 87,50 euro subsidiabel (wat niet wil zeggen dat niet voor een hoger tarief ingehuurd kan worden). Verder zijn kosten derden subsidiabel tot maximaal 25% van de totale projectkosten, of 40% in het geval van een demonstratieproject (meer kan, maar wordt niet gesubsidieerd). 

Voorbeeld DHI-aanvraag | Subsidie voor haalbaarheid en demonstratieproject innovatieve kalverbox op Duitse markt

Een Nederlands bedrijf heeft een innovatieve oplossing voor de huisvesting van kalveren ontwikkeld: een kalverbox waarin werktuigbouwkunde, ICT/B\big data/database management en veterinaire inzichten zijn geïntegreerd. Deze kalverbox heeft zijn meerwaarde bewezen op de Nederlandse markt. Het bedrijf wil het nu graag op de Duitse markt brengen, een groot afzetgebied.

liggend_kalveren.jpgOp de Duitse markt zijn tot nu toe alleen traditionele kalverboxen in gebruik en blijft de veterinaire kennis achter bij die van Nederland als het gaat om het effect van voederinname op de groei van kalveren. Uit voorafgaand marktonderzoek door het Nederlands bedrijf blijkt dat potentiële Duitse afnemers eerst ondubbelzinnig overtuigd moeten worden van de toegevoegde waarde van het product, voordat zij hierin zullen investeren. Het marktonderzoek benadrukt het belang van het demonstreren onder lokale omstandigheden van de kalverbox om de toegevoegde waarde en de businesscase aan de afnemer te kunnen bewijzen. Dit bewijs zal moeten worden geleverd door voor de doelgroep erkende autoriteiten.

Met ondersteuning van DHI gaat er in 2018 een demonstratieproject plaatsvinden. Door het gebruik van de innovatieve technologie onder de specifieke Duitse omstandigheden zal worden aangetoond dat kalveren gezonder zijn, beter groeien en zwaarder zijn dan in een traditionele kalverboxhuisvesting. Er zijn in Duitsland afwijkende klimatologische omstandigheden, afwijkende koeienrassen en ander voer, waardoor Duitsers niet met Nederlandse resultaten overtuigd zullen worden. De toegevoegde waarde van de kalverbox wordt aangetoond in nauwe samenwerking met een gereputeerd dealerbedrijf in Duitsland voor huisvestingsoplossingen voor dieren en een leer- en proefbedrijf. Dit leer- en proefbedrijf heeft zowel als wetenschappelijke autoriteit en als proefbedrijf een zeer goede reputatie bij de lokale veehouders. Het demonstratieproject op het leer- en proefbedrijf is toegankelijk voor geïnteresseerden in de veehouderij in Duitsland, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de technologie. Het resultaat van het demonstratieproject is een validatie van de testresultaten in samenwerking met de genoemde Duitse counterparts, die zal worden gebruikt voor het overtuigen van potentiële afnemers in Duitsland.

De FME Subsidiekalender

helpt je op weg

< Terug naar de FME Subsidiekalender Over FME Funding en Finance

Meer weten?
Renze BloklandBedrijfsadviseur