Innovatiebox

Samen met de WBSO is de innovatiebox een belangrijke regeling voor de maakindustrie. Onder internationale druk is de innovatiebox vanaf 2017 gewijzigd. Grotere bedrijven (> 50 miljoen omzet per jaar en > 7,5 miljoen brutowinsten uit innovaties) hebben naast S&O-verklaringen een juridisch ticket nodig zoals patenten of patentaanvragen, gebruiksmodelrechten of (zelf ontwikkelde) programmatuur.

Vanaf 1 januari 2017 moet de R&D in belangrijke mate plaatsvinden in het bedrijf dat gebruik maakt van de innovatiebox. Ook mogen bedrijven maximaal 30% van hun R&D uitbesteden aan de met hen verbonden bedrijven. Ervan uitgaande dat de toegang tot de Nederlandse innovatiebox niet verder wordt beperkt dan de OESO eist, blijft de impact van de wijzigingen beperkt.

Let verder op:

  • Directe koppeling aan de WBSO-regeling (zonder WBSO geen innovatiebox)
  • In de S&O-aanvraag aandacht voor te ontwikkelen producten/productcategorieën
  • Huidige innovatieboxafspraken vervallen (in beginsel) per 1 januari 2017. Wel gelden er overgangsbepalingen
  • Kleinere ondernemingen kunnen na een goedkeuring (onder voorwaarden) de innovatiebox voortzetten na 2017
  • Mogelijkheden voor bedrijven om gezamenlijk R&D te ontwikkelen en de innovatiebox toe te passen
  • Voor alle ondernemingen geldt dat er meer administratieve verplichtingen vereist worden

Heb je vragen over wat de wijzigingen voor jouw onderneming betekenen? Zijn je WBSO- en IP-dossier zo ingericht om de innovatiebox optimaal toe te passen na 2017? Of heb je hulp nodig met het traject van de aanvraag/verlenging van jouw innovatieboxafspraak? De experts van FME Funding en Finance helpen je graag verder.