Kennis en Innovatie (KEI) Noord-Nederland

Met de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) haal je meer kennis in huis. Kennis voor technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvang je subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten. De subsidie kan oplopen tot maximaal 75.000 euro. Deze regeling is bestemd voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf die gevestigd en actief zijn in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor is de subsidie?

Binnen de KEI zijn er drie mogelijkheden:

  1. Hooggekwalificeerd personeel gedetacheerd hebben. Plaats een medewerker van een andere, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuw gecreëerde functie bij jou in de organisatie. Je ontvangt 40 procent subsidie op de loonkosten.
  2. Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel. Plaats een eigen medewerker bij een andere organisatie in de Europese Unie. Je ontvangt 40 tot 50 procent subsidie op de brutoloonkosten van de medewerker. Op de kosten voor begeleiding krijg je 50 procent subsidie.
  3. Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus. Je ontvangt 50 procent subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten. 

KEI_0.jpg

Wat zijn de voorwaarden?

  • De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij de aanvrager.
  • De overeenkomst gaat pas in ná het indienen van de aanvraag bij het SNN.
  • De vestiging waar de nieuwe medewerker gaat werken, bevindt zich in de provincie Drenthe, Friesland of Groningen.
  • De overeenkomst is voor minimaal zes en maximaal achttien maanden.
  • De gedetacheerde medewerker is minimaal zes maanden in dienst bij de uitlenende organisatie.
  • De medewerker heeft een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minimaal vijf jaar relevante beroepservaring (waarbij de jaren die gemaakt zijn voor het behalen van een doctoraat meetellen als jaren van de relevante beroepservaring).

Wil je inzicht krijgen of jouw project in aanmerking komt voor de KEI-regeling? Neem contact op met FME Funding en Finance. Een van onze subsidieadviseurs neemt vrijblijvend het project met je door. We kunnen je