MIT-regeling open | R&D-samenwerking (tender): 11 juni tot en met 10 september 2019

Innovatieve mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen binnen de subsidieregeling MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Daarin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). Voor de eerste twee geldt: first come, first serve. Voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tenderprocedure: de beste winnen. Aanvragen hiervoor kun je indienen in de periode 11 juni t/m 10 september. FME biedt ondersteuning aan om de kwaliteit en de scoringskans van de MIT-aanvragen van lidbedrijven te verbeteren.

Data MIT-regeling 2019

  1. Kennisvouchers | 9 april tot en met 10 september 2019
  2. Haalbaarheidsprojecten | 9 april tot en met 10 september 2019
  3. R&D-samenwerking (tender) | 11 juni tot en met 10 september 2019

De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een eigen budget. Wanneer je subsidie aanvraagt met een samenwerkingspartner uit een andere regio, is het verstandig om de voorwaarden voor een MIT-aanvraag in beide regio’s te vergelijken.

Kwaliteit vereist: laat je ondersteunen door FME-adviseurs

Om de kwaliteit en de scoringskans van de MIT-aanvragen van lidbedrijven te verbeteren, biedt FME ondersteuning aan. FME scant kosteloos de haalbaarheid en slaagkans aan de hand van de beoordelingscriteria. Op grond hiervan kun je beslissen om een aanvraag in te dienen, dat kan via FME. FME werkt dan vaak op resultaatsbasis. Bel (079) 353 11 98 of mail naar FME Advies.