MIT 2020 subsidie voor innovatie

Innovatieve mki-bedrijven kunnen subsidie aanvragen binnen de subsidieregeling MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

  • MIT Haalbaarheid is bedoeld voor haalbaarheidsprojecten: onderzoek doet naar de economische en technische haalbaarheid van een beoogde innovatie. De subsidie vergoedt 40% van de kosten tot maximaal € 20.000,-.
  • Een MIT R&D-project bestaat uit industrieel onderzoek en/of een experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door minimaal twee MKB-ondernemers (juridisch niet verbonden). De maximale subsidie voor grote R&D-projecten is € 350.000,- per project en dus maximaal € 175.000,- per partner.
  • De Kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee je een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Deze vraag is gericht op de vernieuwing van een product, proces of dienst. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot maximaal € 3.750,-.

Om de scoringskans zo hoog mogelijk te houden, bieden we je onze uitgebreide FME subsidie-expertise aan. De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een eigen budget. Wanneer je subsidie aanvraagt met een samenwerkingspartner uit een andere regio, is het verstandig om de voorwaarden voor een MIT-aanvraag in beide regio’s te vergelijken.

Data MIT-regeling 2020

  1. Haalbaarheidsprojecten en Kennisvouchers | 7 april tot en met 10 september 2020 | first come, first serve
  2. R&D-samenwerkingsprojecten | 11 juni tot en met 10 september 2020 | tenderprocedure: de beste projecten winnen

De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een eigen budget. Wanneer je subsidie aanvraagt met een samenwerkingspartner uit een andere regio, is het verstandig om de voorwaarden voor een MIT-aanvraag in beide regio’s te vergelijken.

Kwaliteit vereist: laat je ondersteunen door FME-adviseurs

Om de kwaliteit en de scoringskans van de MIT-aanvragen van lidbedrijven te verbeteren, biedt FME ondersteuning aan. FME scant kosteloos de haalbaarheid en slaagkans aan de hand van de beoordelingscriteria. Op grond hiervan kun je beslissen om een aanvraag in te dienen, dat kan via FME. 

De FME Subsidiekalender

helpt je op weg

< Terug naar de FME Subsidiekalender Over FME Funding en Finance

Meer weten?
Renze BloklandBedrijfsadviseur