De uitdaging van RAVO

Hoe kan RAVO smart cities nog beter bedienen en optimaal ontzorgen waardoor deze steden efficiënter, duurzamer, beter bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend worden? Deze vraag stond centraal in de Innovation Tuesday van RAVO.

RAVO-1.jpgNa een bedrijfspresentatie door algemeen directeur Karel Goedkoop en een rondleiding door de onderneming werd RAVO onderworpen aan een vragenstorm. Het panel van deskundigen daagde het RAVO-team uit met scherpe en kritische vragen over de huidige werkwijze en producten van RAVO. In de discussie werden voorbeelden, leerervaringen en business modellen uit andere markten gedeeld. RAVO selecteerde focusvragen die als eerste worden aangepakt. Aan het eind van de sessie legden panelleden ook hun eigen vraagstukken aan elkaar voor.  De sessie werd afgesloten met ‘halen’ en ‘brengen’ van kennis van de deelnemers.

Uniek was de aanwezigheid van een klant - Gemeente Zoetermeer - waardoor er extra inzicht verkregen kon worden. Niet alleen over het veegproces in een stad, maar juist ook ten aanzien van de doelstellingen en behoeften van die Gemeente: een veilige stad, burgerparticipatie en meest belangrijk: de kostenfocus met betrekking tot de diensten die de gemeente aan haar burgers verleent. Uit de discussie en ervaringen van de andere deelnemers blijkt dat deze klantbehoeften en doelen per gemeente sterk kunnen verschillen.

Adviezen

Een belangrijke algemeen advies is het goed in kaart brengen van de klant. Welke verschillende categorieën zijn te identificeren? Welke klantbehoeftes hebben ze? Welke wellicht in de toekomst? Een vervolgstap is te bepalen waar RAVO haar business model op kan aanpassen. Kern van het ontwikkelen en claimen van een onderscheidend vermogen in de markt. Aansluitend kan bepaald worden met welke partij een strategische samenwerking zinvol is op het gebied van innovatie.

RAVO-2.jpgVanuit de brede groep werd tevens aangegeven dat het platform ‘de veegwagen’ een uitstekende basis is voor het verzamelen van data. Interne data over het voertuig en het vegen zelf. Daarnaast biedt het kansen om extra data te verzamelen waarmee hele andere doelgroepen en klanten benaderd zou kunnen worden. Er werden zelfs enkele concrete voorbeelden genoemd.

RAVO  was ingenomen met het advies van andere bedrijven en staat voor een aantal belangrijke beslissingen naar de toekomst toe.

FME Community

Lees het volledige verslag van deze editie van Innovation Tuesday in onze FME Community.  Hiervoor heb je wel je ledenlogin nodig. Heb je deze nog niet aangevraagd, regel dit dan online.

Meer weten?
Rik van BerkelClustermanager Gebouwde Omgeving