De uitdaging van Uzimet

Op vrijdag 19 februari was de uitdaging van Uzimet het thema van Innovation Tuesday, een exclusief programma voor FME-leden waar gezamenlijk gezocht wordt naar kennis en ideeën. De deelnemers werden uitgedaagd tot een oplossing te komen om uiteindelijk met elkaar een vraag op een innovatieve en leerzame manier te tackelen.

IMG_0775.JPGDe toepassing van innovatieve stralingstechnieken in de medische wereld is onmisbaar in veel gebieden van het moderne leven (denk bijvoorbeeld aan MRI-CT scans en Protonen-techniek). Een betrouwbare en gegarandeerde afscherming voor mens en milieu is zeer belangrijk bij deze toepassing. Mede door de extreme dichtheid is lood al decennia lang het meest effectieve materiaal bij stralingsbescherming.

Het gebruiken van lood als materiaal bij stralingsbescherming brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Vaak zijn dit uitdagingen op het gebied van gewichts- en kostenaspecten. Lood heeft een hoog soortelijk gewicht en is in vergelijking met bijvoorbeeld beton relatief duurder.  Er wordt dan te snel de conclusie getrokken om naar alternatieven te zoeken die goedkoper zijn in aanschafprijs. Achteraf blijkt dit niet altijd efficiënt te zijn, waardoor alsnog wordt uitgeweken naar het product lood.

Kennis van lood en andere vergelijkbare stralingsbeschermende materialen of een combinatie hiervan loopt terug in de BV Nederland. Bovendien hebben nieuwe apparaten binnen de zorg een steeds hoge stralingsintensiteit waardoor meer bescherming nodig is. Dit vraagt meer dan ooit om het gebruik van samengestelde producten binnen specifieke projecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan productcombinaties van lood, parafine, geboreerd polyethyleen, beton, bariet beton, staal etc. Het is van belang dit op een hoger kennisniveau te brengen om kostenverhogingen in de zorg te voorkomen.

De vragen van Uzimet waren:

  1. Komen wij bij (nieuw) bouwprojecten bovenstaande issues tegen?
  2. Op welke manier wordt hier op dit moment mee omgegaan en wat zijn hier de resultaten van?
  3. Is er behoefte aan meer informatie over het gebruik van lood i.c.m. alternatieve producten zodat er een goede prijs/kwaliteitsverhouding gecreëerd kan worden?
  4. Wat kunnen loodproducenten hierin betekenen?
  5. Op welke manier kan dit bijdragen aan de efficiency van bouwprojecten binnen de zorg?

Lees meer in de FME Community

De uitkomsten van deze Innovation Tuesday kun je lezen in de FME Community. Hiervoor heb je een login nodig. Heb je deze nog niet aangevraagd, regel dit dan online.

Meer weten?
Mira LeviClustermanager FME Zorg