Uitgelicht

Innovatieprojecten in de regio

 
Welke kansen ga jij benutten?
In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Vanuit kantoren in Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Groningen en Zoetermeer initiëren en ontwikkelen vijf Business Development Managers samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten. Doe jij ook mee?

Wat doet FME in de regio?

  1. Organiseren van regionale samenwerking
  2. Matchmaking tussen bedrijven en netwerken
  3. Innovatieprojecten initiëren en realiseren

Onze Business Development Managers gaan graag in gesprek over de kansen voor jouw bedrijf en mogelijke samenwerking. Kijk ook in het overzicht om te ontdekken welke projecten er al opgestart zijn in de regio's en hoe jij hierin kunt participeren.

Get Smart, werken aan innovatie
Regio Zuidwest | In onderzoeksproject Get Smart werken zes vooraanstaande bedrijven uit de technologische industrie, in de regio Rotterdam/Den Haag, aan het vergroten van hun innovatievermogen.
Toekomstbestendige stallen
Regio Zuid | FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO gaan in opdracht van de Provincie Brabant vernieuwing in stallen stimuleren. De nieuwe stalconcepten moeten een integrale oplossing bieden voor gesteld zien, zoals het verlagen van de emissie van CO2.
Project MariGreen
Regio Noord | De scheepvaart efficiënter, milieuvriendelijker, economischer en veiliger maken. Dat is het doel van MariGreen, een groot project waaraan circa 60 Duitse en Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen samenwerken.
Fieldlab Industriële Elektrificatie
Regio Zuidwest | De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst.
Toekomstbestendige Maakindustrie
Regio Zuid | De wereld verandert snel en er zijn talloze innovaties en nieuwe technologieën om van te profiteren. In het project Toekomstbestendige Maakindustrie laten we je zien hoe je je optimaal kunt voorbereiden op die toekomst.
Smart Control & Maintenance
Regio Noord | Doel van dit project is het ontwikkelen en verspreiden van (informatie)technologische kennis voor een volgende generatie slimme producten en installaties. Maak jouw producten en processen ook toekomstbestendig.
MORe-project
Regio Oost | Doel van het MORe-project is het versterken van de cyberveiligheid van het mkb in Oost-Nederland, primair toegepast binnen het voor Smart Industry essentiële domein van extended product lifecycle management (E-PLM).
Get Connected TechnoSpitsen
Regio Noordwest | Het programma Get Connected TechnoSpitsen richt zich op het slim verbinden van nieuwe technologieën en bedrijven en op het (gezamenlijk) ontwikkelen van kennis, producten/diensten en new business.
Scale-up
Regio Zuidwest | In het onlangs gestarte project Scale-up worden grote internationals en het mkb verbonden met scale-up en start-ups met innovatieve cleantech ideeën. Dit project loopt tot eind 2019.
BOOST
Regio Oost | BOOST draagt bij aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van (mkb-)bedrijven met als doel: behoud en uitbreiding van de maakindustrie in Oost-Nederland.
Fieldlab Industriële Robotica
Regio Oost | Als ondernemer heb je gekwalificeerde robotoperators en -programmeurs nodig, maar die moeten wel opgeleid worden. FME maakt zich sterk voor funding van een fieldlab.
Kunststoffen en Sensoren
Regio Oost | Dit project draagt bij aan het oplossen van innovatievraagstukken van het mkb op het gebied van de integratie van kunststof-, robotica- en sensortechnologie. Het project is gestart op 1 januari 2017.
Fabriek van de Toekomst
Regio Zuid | Hoe zorg je als fabrikant dat je voorbereid bent op de toekomst? Dat is waar het project Fabriek van de Toekomst vanuit het samenwerkingsverband FOKUS in de regio Zuid om draait.