Uitgelicht

Innovatieprojecten in de regio

 
Welke kansen ga jij benutten?
In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Vanuit kantoren in Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Groningen en Zoetermeer initiëren en ontwikkelen vijf Business Development Managers samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten. Doe jij ook mee?

Wat doet FME in de regio?

  1. Organiseren van regionale samenwerking
  2. Matchmaking tussen bedrijven en netwerken
  3. Innovatieprojecten initiëren en realiseren

Onze Business Development Managers gaan graag in gesprek over de kansen voor jouw bedrijf en mogelijke samenwerking. Kijk ook in het overzicht om te ontdekken welke projecten er al opgestart zijn in de regio's en hoe jij hierin kunt participeren.

DERISCO2
Regio Noord | In het onderzoeksproject DERISCO2 wordt het afvangen van kooldioxide op een schip voorbereid. De opties voor nul-emissie in de scheepvaart zijn afhankelijk van het gebruik van elektriciteit of alternatieve brandstoffen. Ship Based Carbon Capture (SBCC) kan een overgangsoplossing zijn, die op korte termijn kan worden geïmplementeerd.
H2Watt
Regio Noord | Dit is een grensoverschrijdend project waar binnen een aantal pilots de efficiënte productie, opslag en gebruik van waterstof voor de Waddenzee worden ontwikkeld. Deze pilots worden hoofzakelijk gerealiseerd op Ameland en Borkum.
CO2ASTS
Regio Noord | De scheepvaart milieuvriendelijker en CO2 armer maken is een hot topic. Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt het afvangen van CO2 om deze vervolgens op te slaan en te verkopen.
Make it in the North
Regio Noord | Dit platform maakt de noordelijke arbeidsmarkt voor internationals toegankelijk en MKB bereikt internationaal talent. Online worden vacatures, sector- en bedrijfsinformatie, onderzoeksprojecten, culturele activiteiten en Noordelijk nieuws in het Engels aangeboden.
Advanced Manufacturing
Factories of the Future are future-oriented manufacturing companies embracing Industry 4.0 opportunities to their full extent. Are you ready for this future? Or can you improve your manufacturing? Do the scan and find out.
Slimme maaktechnologie
Regio Zuid-West | Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden grote kansen. Maar hoe kun je deze kansen als bedrijf het best benutten?
Onderzoek naar productie elektrolysers
Alle regio's | Een unieke samenwerking tussen FME, TNO en tien provincies heeft het mogelijk gemaakt om een onderzoek op te starten naar de productie van waterstof-elektrolysers in de regio.
Get Smart, werken aan innovatie
Regio Zuidwest | In onderzoeksproject Get Smart werken zes vooraanstaande bedrijven uit de technologische industrie, in de regio Rotterdam/Den Haag, aan het vergroten van hun innovatievermogen.
Toekomstbestendige stallen
Regio Zuid | FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO gaan in opdracht van de Provincie Brabant vernieuwing in stallen stimuleren. De nieuwe stalconcepten moeten een integrale oplossing bieden voor gesteld zien, zoals het verlagen van de emissie van CO2.
Fieldlab Industriële Elektrificatie
Regio Zuidwest | De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst.
Toekomstbestendige Maakindustrie
Regio Zuid | De wereld verandert snel en er zijn talloze innovaties en nieuwe technologieën om van te profiteren. In het project Toekomstbestendige Maakindustrie laten we je zien hoe je je optimaal kunt voorbereiden op die toekomst.
MORe-project
Regio Oost | Doel van het MORe-project is het versterken van de cyberveiligheid van het mkb in Oost-Nederland, primair toegepast binnen het voor Smart Industry essentiële domein van extended product lifecycle management (E-PLM).
Get Connected TechnoSpitsen
Regio Noordwest | Het programma Get Connected TechnoSpitsen richt zich op het slim verbinden van nieuwe technologieën en bedrijven en op het (gezamenlijk) ontwikkelen van kennis, producten/diensten en new business.
BOOST
Regio Oost | BOOST draagt bij aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van (mkb-)bedrijven met als doel: behoud en uitbreiding van de maakindustrie in Oost-Nederland.
Fieldlab Industriële Robotica
Regio Oost | Als ondernemer heb je gekwalificeerde robotoperators en -programmeurs nodig, maar die moeten wel opgeleid worden. FME maakt zich sterk voor funding van een fieldlab.
Kunststoffen en Sensoren
Regio Oost | Dit project draagt bij aan het oplossen van innovatievraagstukken van het mkb op het gebied van de integratie van kunststof-, robotica- en sensortechnologie. Het project is gestart op 1 januari 2017.
Fabriek van de Toekomst
Regio Zuid | Hoe zorg je als fabrikant dat je voorbereid bent op de toekomst? Dat is waar het project Fabriek van de Toekomst vanuit het samenwerkingsverband FOKUS in de regio Zuid om draait.