Get Smart, werken aan innovatievermogen

In onderzoeksproject Get Smart wordt met een groep van zes vooraanstaande bedrijven uit de technologische industrie, in de regio Rotterdam/Den Haag, gedurende twee jaar gewerkt aan het vergroten van hun innovatievermogen.

Get Smart logo.jpg

Elk halfjaar start een team van studenten van Hogeschool Rotterdam met een gestructureerd proces gericht is op het meer inzicht geven in hun ‘innovatie DNA’ (diagnose). Samen met het bedrijf te komen tot een plan van aanpak om dit DNA naar een hoger niveau te tillen (planvorming). In de uitvoeringsfase helpen de studenten om de plannen in praktijk te brengen en dragen daarmee bij aan het in gang zetten van concrete innovatieprojecten. Met een evaluatie van de verrichte activiteiten zorgen de studenten voor een borging van het verbeterde innovatievermogen zodat het volgende studententeam hierop kan voortbouwen. Het project is een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Innovation Quarter en FME. 

FME en innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Vanuit kantoren in Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Groningen en Zoetermeer initiëren en ontwikkelen vijf Business Development Managers samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten. Doe jij ook mee?

Welke projecten lopen er? Regio Zuidwest

Meer weten?
Marco KirsensteinBusiness Development Manager Regio Zuidwest