Smart Control & Maintenance

Informatietechnologie speelt een belangrijke rol in de verwachte ontwikkeling van veel sectoren. Meer en meer producten worden - via internet of anderszins - verbonden met elkaar en hun omgeving. We hebben het dan over Internet of Things (IoT). Dit levert volledig nieuwe mogelijkheden op, bijvoorbeeld op het gebied van toepassing, aansturing en monitoring van apparaten en installaties.

Internet of things.jpgIn de toekomst zal de mate waarin bedrijven gebruik weten te maken van deze nieuwe technologieën om hun producten slimmer, beter, meer betrouwbaar en/of goedkoper weten te maken naar verwachting een belangrijke factor zijn in het concurrentievermogen. Dit biedt kansen voor het verbeteren van de eigen marktpositie en de bedrijfsresultaten, maar is tegelijkertijd een enorme uitdaging voor een groot aantal bedrijven. Uit gesprekken met FME-lidbedrijven in Noord-Nederland is naar voren gekomen dat de benodigde technische en conceptuele kennis op ICT-gebied voor veel bedrijven onbekend terrein zijn en dat het daardoor lastig is om de benodigde ontwikkeling zelfstandig in gang te zetten

Interconnected products

Daarom neemt FME Noord-Nederland het initiatief voor de ontwikkeling van een kennisontwikkelings- en verspreidingsproject op het gebied van ‘interconnected products’. Het doel van dit project (dat nog in de acquisitiefase is) is het ontwikkelen en verspreiden van (informatie)technologische kennis ten behoeve van een volgende generatie slimme producten en installaties. Daarvoor hebben we al een samenwerking opgestart met TNO (Groningen) en Astron, twee partijen met veel relevante kennis op dit gebied.

Doel is om financiële ondersteuning voor dit project aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in het kader van de Call Kennisontwikkeling.

Deelnemende bedrijven gezocht

Verwacht jij dat informatietechnologie en IoT belangrijk zijn voor het toekomstige succes van jouw onderneming? Wil je gebruikmaken van de technologische en conceptuele kennis van verschillende experts om je producten en processen toekomstbestendig te maken? Neem dan contact op met Leo van der Burg, FME Business Development Manager Noord-Nederland, M 06 50 66 27 45 of leo.van.der.burg@fme.nl.

FME en innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Vanuit kantoren in Rotterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Groningen en Zoetermeer initiëren en ontwikkelen vijf Business Development Managers samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten. Doe jij ook mee?

Welke projecten lopen er? FME Regio Noord

Meer weten?
Leo van der BurgBusiness Development Manager Regio Noord