Internationale belangenbehartiging

In Den Haag en Brussel

FME doet er alles aan om internationaal ondernemen hoger op de politieke agenda te krijgen. Speerpunt daarbij is dat onze lidbedrijven makkelijker toegang krijgen tot de internationale markt, tegen eerlijke marktcondities en met adequate ondersteuning, vanuit zowel de publieke als private kant. En dat om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf de kansen in buitenlandse markten optimaal kan benutten.