ISF Functiewaardering

FME helpt je bij het implementeren van een transparant functiewaarderingssysteem.

De organisatiestructuur en functies veranderen binnen organisaties regelmatig. Hierdoor wijzigen de onderlinge verhoudingen. Een effectief functiewaarderingssysteem vormt dé basis voor een eerlijke en  transparante beloning van je medewerkers, het creëren en aanpassen van loopbaanpaden en het uitvoeren van beloningsbenchmarks.

IFS_650.jpgISF

FME is systeemhouder van het specifiek voor de technologische industrie ontwikkelde Integraal Systeem Functiewaardering (ISF). ISF is een erkende, valide en betrouwbare keuze om tot een rangorde van functies te komen. Bovendien heeft ISF de meeste functies die voorkomen in de technologische industrie beschreven en gewaardeerd. En dat garandeert een solide basis voor het bepalen van de functieniveaus in jouw onderneming. FME ondersteunt je op diverse manieren bij het implementeren en toepassen van dit functiewaarderingssysteem binnen jouw onderneming.

De focus ligt hierbij op een integraal systeem waar gewenste resultaten, competenties en vaardigheden worden vastgelegd in functieprofielen. Dit vormt een belangrijke basis om de ontwikkeling van je medewerkers te monitoren en stimuleren.

Er kan méér met ISF. We helpen je om functies resultaatgericht te omschrijven en ze te laten aansluiten bij de te behalen organisatiedoelen. ISF vormt bij een integrale benadering een belangrijke bouwsteen van Performance Management.

FME-begeleiding

De adviseurs van FME ondersteunen en begeleiden je bij de verschillende onderdelen en fases van het project functiewaardering:

 • Opstellen van een plan van aanpak op maat, maatwerk dus
 • Definiëren van resultaatgerichte functieprofielen die aansluiten bij de koers van de organisatie
 • Waarderen van de functies op basis van het functiewaarderingssysteem ISF
 • Implementeren functiehuis en beloningssystematiek
 • Procesbegeleiding en overleg met OR en vakbonden
 • Periodiek onderhoud en certificering van het systeem

"Zeer ervaren adviseurs die weten waar zij over praten, zeer professioneel!"
Voestalpine Polynorm BV

Wat levert een FME-functiewaarderingstraject op?

 • Eenduidige functieprofielen die:

- aansluiten op de eisen en wensen van de organisatie
- goed bruikbaar zijn in de diverse HR processen
- gedragen worden door management
- conform ISF standaard zijn

 • Transparante functiematrix met zicht op de onderlinge rangorde van functies
 • Inzicht in de toegevoegde waarde van elke functie in uw organisatie
 • Stevig fundament voor het markconform belonen van je medewerkers

Waarom FME?

 • Veel kennis en ervaring in de technologische industrie op gebied van functiewaardering en beloning
 • FME is systeemhouder van ISF
 • Praktische aanpak
 • Workshops ISF en handige naslagwerken
 • Vertrouwde partner
event

Klachtenbehandeling ISF functiewaardering

Na de training kun je een goede inschatting maken en advies uitbrengen aan de directie over het al dan niet gegrond zijn van een klacht over functiewaardering en over de procedure van afhandeling daarvan. Lees meer

Direct aanmelden
€ 595 p.p., exclusief ISF voorbeeldboek á € 79,- € 1785 p.p.
Workshops en Publicaties

FME organiseert ook workshops en trainingen om ISF breed in de organisatie te implementeren: - Het maken van functieomschrijvingen - Het leren werken met ISF - Het behandelen van klachten ISF. Ook hebben we handige publicaties voor je ontwikkeld

Bekijk het workshopoverzicht Bekijk de publicaties

Meer weten?
Jolanda NiebergBedrijfsadviseur