Life Sciences & Health

FME en de Task Force Health Care delen de ambitie om de Life Sciences & Health sector verder te ontwikkelen. De wereld bewust maken van Nederlandse duurzame en innovatie zorgoplossingen en het terugbrengen van zorgkosten staan daarbij centraal.

TFHC-logo.pngDe Task Force Health Care (TFHC) heeft als missie het internationaal verbeteren van de gezondheidszorg met de inbreng van Nederlandse expertise. TFHC heeft zich binnen de afdeling Internationaal Ondernemen van FME de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét internationaliseringsplatform van de Nederlandse Topsector Life Sciences & Health (LSH). Sinds 2016 opereert de TFHC zelfstandig vanuit haar nieuwe locatie in het World Trade Center in Den Haag.

Het Cluster FME Zorg mobiliseert en verbindt de Nederlandse medisch-technologische industrie om de zorg beter en kosteneffectiever te maken. De focus ligt daarbij op krachtenbundeling, keten brede verbindingen en een gezamenlijke innovatie-zorgagenda.

Versterken

FME en de Task Force Health Care vinden het belangrijk om elkaar te versterken in de doelstellingen waar ze voor staan en in de relaties met relevante departementen, de topsectoren (in het bijzonder de topsector Life Sciences & Health), politici, de Dutch Trade & Investment Board en andere relevante stakeholders op Life Sciences & Health gebied. Hiertoe hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De TFHC blijft participeren binnen het cluster FME Zorg. Daarnaast wordt de internationale agenda periodiek afgestemd en jaarlijks een gezamenlijk event georganiseerd.

Wil je meer weten over de activiteiten van de Task Force Health Care? Neem dan contact op met Peter Post, Managing Director TFHC, T (070) 21 99 004.