Kijk in de 'smart' keuken

Docentstages mbo

De snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven - ondere andere door Smart Industry - vragen om nieuwe kennis en kunde in het mbo. Bedrijven in de technologische industrie hechten veel waarde aan voldoende en goed opgeleide technici. Zij vormen immers de ruggengraat van elk bedrijf.

Goed beroepsonderwijs is een verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen samen. Dat is ook de overtuiging van de regiobesturen van FME, die een belangrijke schakel vormen in de bemiddeling tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. En dat houdt niet op bij een goede stageplaats voor de student. Oók de docent willen we graag een kijkje laten nemen in de keuken van de technologische industrie. Deze stages zijn voor een mbo-docent een uitstekende manier om 'bij de les te blijven'.

Heb jij een stageplaats voor een mbo-techniekdocent? Meld je dan aan

Goed onderwijs en een optimale aansluiting van bedrijven en scholen zijn speerpunten voor FME. Honderd mbo-docentenstages is een project dat hieruit voorkomt.