Medezeggenschap

Medezeggenschap… De één loopt er warm voor, de ander vindt het maar lastig en een verplicht nummer. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn ondernemingen en instellingen die vijftig of meer werknemers hebben, verplicht een ondernemingsraad hebben.

Als lid kun je bij ons terecht voor advies en vragen over:

  • De medezeggenschap binnen de onderneming
  • Medezeggenschap in kleinere ondernemingen (de personeelsvertegenwoordiging)
  • De toepassing van de WOR
  • Europese medezeggenschap