Special

Meldpunt Participatiewet

 
Laat ons weten wat jouw ervaringen zijn
Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht. Het is kort gezegd de bedoeling mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking nu nog in een uitkeringssituatie zitten, aan het werk te krijgen. De basisgedachte is dat iedereen die kan werken dat ook gaat doen. Een uitgangspunt dat door de meeste bedrijven wel wordt onderschreven, maar hoe werkt het in de praktijk? Halen we die 100.000 banen voor deze doelgroep zoals in het Sociaal Akkoord is toegezegd, of worden we straks geconfronteerd met een quotumheffing van € 5.000,- per niet gerealiseerde plek?

FME wil graag in kaart brengen wat de ervaringen zijn van lidbedrijven. Alle reacties en mogelijke knelpunten verzamelen wij in een document waarmee we de dialoog aangaan met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Strook_0.jpg

Je krijgt vijf stellingen en aantal korte verdiepingsvragen voorgelegd, waarop je kunt reageren. Na beantwoording vragen we je je naam en bedrijfsgegevens in te vullen. Alle antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en meegenomen in de rapportage.

FME over de Participatiewet

FME is het geheel eens met de opvatting dat iedereen die kán werken ook móet werken, maar is tegen wettelijke quotering. Zeker bij het plaatsen van mensen uit de genoemde doelgroepen is maatwerk nodig. Niet iedereen is in elk bedrijf op zijn plek en niet elk bedrijf is in staat zinvol werk aan te bieden. En dit laatste is volgens FME een absoluut vereiste.

Quick scan Participatiewet