Middelbaar beroepsonderwijs

In Den Haag kunnen ze er niet voor zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs goed aansluit op wat bedrijven nodig hebben. Scholen (ROC's) in de regio moeten weten om welke technici met welke competenties bedrijven staan te springen. Daarom is samenwerking tussen scholen en technologische bedrijven in de regio zo belangrijk. FME brengt scholen en bedrijven bij elkaar.

ROC's

FME heeft in de  regio goede relaties opgebouwd met alle Regionale Opleidingen Centra (ROC’s). Hier komen afspraken tot stand over het onderwijsaanbod, de ontwikkeling en de uitvoering van het beroepsonderwijs.

Bedrijfs(tak)scholen

Bedrijven in de technologische sector werken veel samen met technische bedrijfstakscholen voor de mbo-vakopleidingen.

Stageplaatsen

Stageplaatsen, ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd, krijgen veel aandacht in bedrijven. Op www.stagemarkt.nl staan alle erkende leerbedrijven vermeld.

Subsidies

Werkgevers kunnen een beroep doen op subsidies. De cao-vergoedingen voor werkend leren – in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) – zijn niet voor alle sectoren gelijk. De volgende opleidingsfondsen kennen elk hun eigen regeling:

 De overheid stimuleert het gecombineerd leren en werken met de Subsidieregeling Praktijkleren.

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking (PPS) is een belangrijke ontwikkeling in het mbo. ROC en bedrijfsleven werken in een PPS-arrangement samen op basis van gelijkwaardigheid. Zo nemen bedrijven structureel medeverantwoordelijkheid voor het beroepsonderwijs. 

 

Wat doet FME?

FME heeft in de  regio goede relaties opgebouwd met alle Regionale Opleidingen Centra (ROC’s). Hier komen afspraken tot stand over het onderwijsaanbod, de ontwikkeling en de uitvoering van het beroepsonderwijs. En FME brengt scholen en technologische bedrijven bij elkaar.

>> Lees de brief over technisch mbo-personeel die FME aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zond

FME brengt scholen en bedrijven bij elkaar

Meer weten?
Hanneke AckermannProgrammamanager onderwijs