Milieu en Energie

Als ondernemer moet je opereren binnen strakke wettelijke grenzen op het gebied van milieu, energie en ruimtelijke ordening. Dat is soms lastig, maar het hoeft je niet te beperken. Je kunt ook inspelen op ontwikkelingen en daarmee voordeel behalen.

FME helpt je daarbij, onder meer door regionale bijeenkomsten te organiseren waarin we de laatste ontwikkelingen met jou delen. We geven individueel advies. Maar we behartigen jouw belangen ook vanuit onze rol als gesprekspartner van de overheid. We zijn actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en energie. Waar nodig trekken we samen op met partijen als VNO-NCW en MKB Nederland.