Pers15.05.2019

450 miljoen nodig voor ‘Deltaplan Onderwijs’

FME pleit al jaren voor meer geld voor het technisch onderwijs. FME-voorzitter Ineke Dezentjé is dan ook blij met het advies van de Commissie van Rijn waarin structureel meer geld wordt vrijgemaakt voor technisch onderwijs. Deze commissie, onder voorzitterschap van Martin van Rijn, boog zich in de afgelopen maanden over een herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. De technische universiteiten ontvangen ruim 70 miljoen extra. “Dit is een stap in de goede richting, ik hoop dat de minister het advies van de Commissie van Rijn overneemt.”

Het is goed dat de Commissie van Rijn nu aandacht voor bèta en techniek heeft, maar dat wil niet zeggen dat we er zijn

technisch onderwijs 660 x 440.jpgDe technologische industrie kampt met een enorm arbeidstekort, zodanig dat de economische groei belemmerd wordt. Uit een recent onderzoek onder FME-ondernemers blijkt dat 93% van de bedrijven last heeft van een tekort aan goed opgeleide medewerkers. Als gevolg van de personeelstekorten lopen bedrijven orders mis, ervaren ze extra kosten en is er geen mogelijkheid om te innoveren. Technologische bedrijven moeten soms noodgedwongen arbeidskracht uit het buitenland halen. En dat terwijl het aantal numeri fixi bij technische opleidingen maar blijft toenemen.

“Het is goed dat de Commissie van Rijn nu aandacht voor bèta en techniek heeft, maar dat wil niet zeggen dat we er zijn,” zegt Dezentjé. “Met 70 miljoen kunnen we nog steeds niet bij alle technische studies de numerus fixus wegnemen en het docententekort aanpakken. Er is structureel ruim 450 miljoen euro nodig voor een ‘Deltaplan voor het onderwijs’. Innovatie van onderwijs en samenwerking van onderwijs met het bedrijfsleven is pure noodzaak. We moeten slim gaan opleiden en kijken naar de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen”.

De Commissie vindt dat er bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt over een forse verbetering van de samenwerking tussen universiteiten en werkgevers en tussen hbo en wo om de instroom van studenten goed te regelen. FME wil hierbij graag helpen en zet nu een matchingsplatform voor ‘hybride’ docenten op. FME pleit ook voor een compensatieregeling die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om hun werknemers te stimuleren (deels) voor het onderwijs te kiezen. Een dergelijke WBTO (Wet Bevordering Technisch Onderwijs) kan ontwikkeld worden naar het voorbeeld van de bestaande WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

De Commissie van Rijn

De Commissie van Rijn heeft vandaag haar adviesrapport aangeboden aan minister Van Engelshoven. In de afgelopen maanden boog de commissie, onder voorzitterschap van Martin van Rijn, zich over een herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Er moeten nu wissels worden omgezet voor de aanpak van urgente knelpunten. Maar tegelijkertijd is volgens de commissie meer transparantie nodig in de kosten en is meer samenwerking in onderwijs en onderzoek essentieel voor resultaat op de langere termijn. De Commissie van Rijn is met ingang van 10 oktober 2018 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als onafhankelijke commissie ingesteld. De taak van deze commissie is het adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek.

Lees het adviesrapport van de Commissie van Rijn

Meer weten?