Nieuws08.02.2019

48 miljoen subsidie beschikbaar voor bij- en omscholing mki

De middel en kleine industrie (mki) krijgt extra geld voor het bij- en omscholen van werknemers. Met dank aan de Tweede Kamer komt er structureel 48 miljoen euro vrij om eigen personeel op te leiden en bedrijfsscholen op te richten. Personeel dat al in dienst is, kan uit dezelfde subsidiepot worden bijgeschoold.

Tekort aan personeel

Via een motie die deze week in de Tweede Kamer is aangenomen hopen de regeringspartijen hiermee de tekorten aan goed opgeleid personeel te voorkomen. De krapte op de arbeidsmarkt is groot en de vraag zal de komende jaren verder toenemen. Uit het FME ondernemersonderzoek onder onze leden blijkt dat maar liefst 93% van de lidbedrijven last heeft van het tekort aan personeel.

FME Infographic Feiten en cijfers_Tekort aan medewerkers.jpg

Door bijscholing blijven mensen goed inzetbaar, ook als een bedrijf failliet gaat en mensen een nieuwe baan moeten zoeken. Daarnaast sluiten opleidingen niet altijd aan bij de vraag uit het bedrijfsleven en wordt de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven hiermee verbeterd.

Leven lang ontwikkelen

FME streeft al langer naar een bedrijfscultuur waarin leren centraal staat. Met duurzaam inzetbare medewerkers die hun hele werkende leven profijt hebben van onderwijs, hun vaardigheden up-to-date houden en zichzelf blijven uitdagen. Deze subsidie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is een belangrijke stap naar een samenleving waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat.

Download ONZE position paper Leven Lang Ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen

Digitalisering, robotisering, maar ook de energietransitie vragen andere vaardigheden en competenties van toekomstige medewerkers. Opleidingen moeten daarop kunnen inspringen. Dat vraagt een gemeenschappelijke inspanning van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. FME streeft naar een bedrijfscultuur waarin leren centraal staat. Met duurzaam inzetbare medewerkers die hun hele werkende leven profijt hebben van onderwijs, hun vaardigheden up-to-date houden en zichzelf blijven uitdagen.

Lees het standpunt van FME

Meer weten?
Marline KesterPublic Affairs Adviseur