Nieuws09.05.2019

Aankondiging collectieve acties op woensdag 29 mei

FNV en CNV hebben aangekondigd collectieve acties te houden op woensdag 29 mei, onder andere in de metaalsector. Deze acties zijn niet gericht op jou als werkgever, maar op het kabinet. Reden hiervoor is het uitblijven van een pensioenakkoord.

Stakers 660.jpgDe bonden hebben hun leden opgeroepen het werk voor kortere of langere duur neer te leggen en overwerk te weigeren. FME keurt stakingen en andere acties die jouw bedrijfsvoering benadelen sterk af. Juridische toetsing leert echter dat de voorgenomen acties waarschijnlijk niet onrechtmatig zijn.

FME, VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen ondertussen de bonden er op dat de tijd dringt. Als een pensioenakkoord nog langer uitblijft, dreigen er pensioenkortingen te worden doorgevoerd.

LEES DE BRIEF VAN VNO-NCW EN MKB NEDERLAND

Advies

Wij adviseren je om na te gaan of in jouw bedrijf eventuele acties verwacht worden. Zo kun je maatregelen treffen om nadelige consequenties zoveel mogelijk te beperken.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de voorgenomen acties van de vakbonden. Neem in dat geval contact op met het FME Serviceteam.