Nieuws08.03.2019

Aankondiging landelijke actiedag pensioen: 18 maart

FME is per brief door VNO-NCW en MKB-Nederland geïnformeerd over de landelijke actiedag pensioenen op 18 maart. De acties zijn gericht tegen het kabinet vanwege het uitblijven van een pensioenakkoord. De acties kunnen variëren van flyers uitdelen tot korte werkonderbrekingen, stakingen of het bijwonen van manifestaties.
VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de vakbonden op om aan tafel het overleg voort te zetten waar de oplossing ligt.

Lees de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland (achter de login) 

FME heeft van de vakbonden FNV en CNV Vakmensen ook een aankondiging (achter de login) ontvangen van de landelijke actiedag op maandag 18 maart. FME keurt acties en stakingen af, die het normaal functioneren van bedrijven belemmeren.

We adviseren je om na te gaan of medewerkers van jouw bedrijf deelnemen aan acties. Zo kun je maatregelen treffen om de nadelige gevolgen van deze acties zoveel mogelijk te beperken.

De door de bonden aangekondigde acties vinden plaats op een tiental openbare locaties in Nederland.

Tips en weetjes over acties

Op deze pagina (achter de login) vind je weetjes en een aantal tips van ons over wat te doen in geval van acties bij jouw bedrijf.