Nieuws09.04.2020

Aankondiging: Protocol veilig werken in de technologische industrie

Het coronavirus maakt het in een aantal gevallen ingewikkelder operationele werkzaamheden uit te voeren.

Anderhalve meter.jpgFME werkt aan een protocol hoe veilig te werken voor de technologische industrie, rekening houdend met 1,5 meter richtlijn. FME doet dit in nauwe samenwerking met de Koninklijke Metaalunie, de vakbonden en de rijksoverheid.

Wij verwachten dit protocol op korte termijn te kunnen presenteren.