Nieuws28.03.2018

AVG: FME-modelovereenkomst en -register en privacyverklaring

Exclusief voor FME-leden.

Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens. Bijvoorbeeld op de HR-afdeling of voor het optimaal bedienen van klanten. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om hoge boetes te voorkomen en om persoonsgegevens goed te beschermen, moet je bedrijf vanaf deze datum aan de AVG voldoen. Je moet vanaf dan kunnen aantonen dat je aan de verplichtingen uit de AVG voldoet. 

FME Model Verwerkingsregister

In een verwerkingsregister staat een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerking van persoonsgegevens in jouw bedrijf. De wet eist dat het register in schriftelijke (elektronische) vorm wordt opgesteld. Exclusief voor onze leden stellen we een model verwerkingsregister ter beschikking.

Download het model verwerkingsregister

Geldt de verplichting tot het bijhouden van een verwerkingsregister ook voor mkb-bedrijven?

Als je minder dan 250 personen in dienst hebt, hoef je geen verwerkingsregister bij te houden, tenzij één van onderstaande punten van toepassing is:

  • De verwerking waarschijnlijk een risico voor betrokkenen met zich meebrengt
  • Er sprake is van de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten
  • De verwerking niet-incidenteel is
    Bij niet-incidentele verwerkingen wordt elke verwerking met een zekere bestendigheid bedoeld, zoals het bijhouden van een klantendatabase of een personeelsadministratie. Omdat de meeste verwerkingen niet-incidenteel zijn, kunnen weinig mkb-bedrijven een beroep op deze uitzondering doen waardoor het verwerkingsregister wel verplicht is.

FME Model Verwerkersovereenkomst

Als je bedrijf voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van een externe partij (de verwerker), dan moet dat geregeld worden in een verwerkersovereenkomst. Je bedrijf stelt het doel van en de middelen voor de verwerking vast. De externe partij is organisatie die ten behoeve van jouw bedrijf persoonsgegevens verwerkt. Als je bijvoorbeeld je salarisverwerking uitbesteedt een extern partij, dan ben je verplicht om met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst aan te gaan. De overeenkomst moet voldoen aan de eisen die in de AVG aan een dergelijke overeenkomst gesteld worden.

Door gebruik te maken van onderstaand FME-model-verwerkersovereenkomst voldoe je aan deze eisen. Het uitgangspunt voor dit model is dat het FME-lid de organisatie is die een verwerker inschakelt.

Download de FME- modelverwerkersovereenkomst met toelichting

FME Model Privacyverklaring

Onder de AVG ben je als bedrijf verplicht om betrokkenen (klanten, medewerkers, etc) te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een (online) privacyverklaring de meest handige manier om hieraan te voldoen. Welke informatie moet je verstrekken aan betrokkenen? Dit FME Model Privacyverklaring voldoet aan de eisen die in de AVG aan de privacyverklaring gesteld worden.

Download het FME model privacyverklaring

In-company workshop

Consequenties van de nieuwe privacywetgeving AVG

De FME-advocaten René Ries en Bert Vertstraten gaan tijdens deze in-company workshop in op de consequenties van de AVG bij commerciële activiteiten en in de arbeidsrechtelijke relatie.

Iets voor jouw bedrijf?

Lees meer

Meer weten?
FME AdvocatenWe helpen je graag verder