Nieuws24.09.2019

BBL-opleidingen in metaal en technologische industrie dragen fors bij aan Nederlandse welvaart

Het SEO en beleidsonderzoekers brachten eerder deze maand een rapport uit over de maatschappelijke kosten van de BBL in opdracht van 20 branches binnen VNO-NCW en MKB-NL. FME en Metaalunie hebben aanvullend onderzoek laten uitvoeren voor de eigen sector. Daar was aanleiding en urgentie voor omdat we tot nu toe onvoldoende feitelijk konden onderbouwen hoe belangrijk en relevant de BBL is voor onze sector en voor de BV Nederland. FME-Lidbedrijven leiden jaarlijks ruim 5000 BBL-ers op.

technisch onderwijs 500 x 290.jpgDe subsidie voor bedrijven (de Subsidie Praktijkleren) staat onder druk, met name vanwege de kosten voor bedrijven en een overheid die meent dat de bedrijven daar zelf wel voor kunnen opdraaien. Zo raakten we vorig jaar bijna de Subsidie Praktijkleren kwijt. FME berekende dat dit onze bedrijven jaarlijks bijna 10 miljoen aan subsidie zou kosten. FME heeft zich toen hardgemaakt voor het behoud van deze subsidie. Alleen door kamerbreed gedeelde Tweede Kamer-moties werd dit tij gekeerd. Dit terwijl de instroom in techniek al lastig genoeg is; de BBL is daarvoor een onmisbaar kanaal. 

BBL Kampioenen

 • De welvaart ligt in Nederland jaarlijks 371 miljoen euro hoger mét de BBL-opleiding in de metaal en technologische industrie dan zonder BBL-opleiding.
 • De overheid is de grootste spekkoper van onze BBL-regeling met een opbrengst van 273 miljoen euro per jaar, gevolgd door BBL-studenten met 58 miljoen euro en onze bedrijven met 40 miljoen euro.
 • We blijken een zeer aantrekkelijke sector voor mbo-jongeren  als het gaat om vaste banen, opleidingsrendement, salaris en doorontwikkeling.
 • Het maatschappelijk rendement van onze BBL is het hoogst van alle sectoren. We leiden 16% van alle BBL-ers in NL op en die zorgen voor 19% van de toegevoegde waarde van de BBL
 • De opbrengsten van de BBL zijn niet eenmalig, maar lopen tot in lengte van jaren door

Andere interessante uitkomsten

 • Kosten voor bedrijven voor het opleiden van zij-instromers in de BBL zijn hoger dan voor instromers en doorstromers. Zij-instromers hebben meer begeleiding nodig en zijn minder productief.
 • Er is geen verschil in opbrengsten/kosten tussen BBL-ers on the job (1 dag school, 4 dagen bedrijf) of via een bedrijfstakschool/scholingspool (2 dagen school, 3 dagen bedrijf).
 • We hebben nog gekeken naar verschillen tussen lassers, constructiemedewerkers en verspaners. Daar zijn wel kleine verschillen, maar deze zijn niet significant.

Feiten en cijfers

 • In de metaal en technologische industrie krijgt 85% van de BBL-studenten na diplomering een contract aangeboden bij het leerbedrijf, waarvan uiteindelijk 79% doorstroomt naar een vaste baan bij het leerbedrijf. Dat ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk 72% en 63%).
 • Bij BOL-gediplomeerden krijgt 42% een vaste baan bij het leerbedrijf en bij regulier geworven werknemers in de metaal en technologische industrie is dat 6%. Dit laat zien dat BBL-studenten door hun opleiding beter passen bij de gevraagde werkzaamheden van leerbedrijven.
 • Een BBL-er in onze sector verdient 1 jaar na afronding van de opleiding ruim 30% meer dan een BOL-er. Na 10 is dat verschil nog steeds 5 à 10%. In absolute bedragen respectievelijk 10.000 en 2.000 meer
 • Als we de salarissen van onze BBL-ers vergelijken met die in andere sectoren, dan verdienen onze BBL-ers één jaar na afronding studie €9.000, oplopend in 10 jaar tot € 11.000 per jaar meer. Dit laatste betreft ook BOL-ers en mensen met een bedrijfsopleiding.

Het onderzoek toont aan dat de BBL een zeer belangrijke leerroute is voor medewerkers in de FME bedrijven. Het levert daarnaast ook een financieel positief saldo op voor het leerbedrijf. Bedrijven, zet dus volop in op het opleiden van BBL-ers! Je kunt nu potentiële stagiairs over de streep trekken door te laten zien dat BBL-ers in onze sector goed verdienen en zeer goede baankansen hebben.

DOWNLOAD HET ONDERZOEKSRAPPORT 

FME kan nu aan de overheid nog beter laten zien dat het snijden of afschaffen van de subsidieregeling voor bedrijven oliedom is. Investeren in de BBL is kansrijke route voor leerlingen, overheid en bedrijven samen.  

Meer weten?
Hanneke AckermannProgrammamanager onderwijs