Nieuws25.10.2019

Bedragen minimumloon per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020.

Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2020:

grafiek1.jpgBruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2020

grafiek2.jpgVoor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon.

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdloonbedragen:

grafiek3.jpg